Η ασφάλιση αστικής ευθύνης προσωπικών δεδομένων αποτελεί ένα εργαλείο διαχείρισης κινδύνου και αποτελεσματικής διαχείρισης περιστατικών παραβίασης συστημάτων και απώλειας δεδομένων πελατών.

Σύμφωνα με τo Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των δεδομένων (GDPR) o οποίος θα ισχύσει στις 25.05.2018, οι εταιρίες που δε θα καταφέρουν να διατηρήσουν την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των πελατών τους:

  • είναι υποχρεωμένες να αναγγείλουν εντός 72 ωρών από τον εντοπισμό του, κάθε περισταστικού παραβίασης προσωπικών δεδομένων
  • κινδυνεύουν με διοικητικά πρόστιμα τα οποία μπορούν να φθάσουν μέχρι €20 εκατομμύρια ή έως 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών τους, όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο
  • είναι υποχρεωμένες να αποζημιώσουν τους πελάτες των οποίων δεν κατάφεραν να διατηρήσουν την ασφάλεια των δεδομένων τους

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης προσωπικών δεδομένων προσφέρει εκτός από την κάλυψη των χρηματοοικονομικών επιπτώσεων της εταιρίας και πρόσβαση σε ομάδες ειδικών οι οποίες έχουν αντιμετωπίσει πλήθος περιστατικών. Η πρόσβαση σε ομάδες ειδικών μπορεί να βοηθήσει και να ελαχιστοποιήσει την οικονομική καταστροφή και τη βλάβη της φήμης που μπορεί να συντελεστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ζητήστε σήμερα να ενημερωθείτε