F-BUSINESS Επιχειρηματική Μηχανική

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ 360°

 

ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΗΣ ΚΕΡΔΟΦΟΡΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

 

Κάθε επιχειρηματίας και κάθε managerτόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, έχει δύο βασικές ομάδες καθηκόντων.

Τα καθήκοντα που αφορούν την διαχείριση (management) της σημερινής επιχείρησης και τα καθήκοντα που αφορούν την διαχείριση (management) του μέλλοντος της  επιχείρησης.

Ανεξάρτητα από το μέγεθος μιας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και των εταιρειών που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο (start up), δύο είναι τα βασικότερα στοιχεία που απαιτούν διαρκή διαχείριση: τα διαθέσιμα χρήματα και ο διαθέσιμος χρόνος.

Οι επενδύσεις, το κόστος, η απόδοση των κεφαλαίων και η αξιοποίηση του χρόνου όλου του ανθρώπινου δυναμικού αποτελούν  καθημερινές προκλήσεις για τους επικεφαλής των ιδιωτικών και των δημόσιων εταιρειών.

Ένα ολοκληρωμένο, ρεαλιστικό, κερδοφόρο και υλοποιήσιμο επιχειρηματικό σχέδιο 360° (Business Plan 360°) είναι το βασικό εργαλείο για να πλοηγηθεί μια επιχείρηση στις δύσκολες και γεμάτες κινδύνους επιχειρηματικές θάλασσες.

Οι σύγχρονες αγορές, σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, χαρακτηρίζονται από αβεβαιότητα, αστάθεια, ταχύτητα μεταβολών, έντονο ανταγωνισμό, αύξηση του επιχειρηματικού ρίσκου (business risk), μεγάλη συγκέντρωση κεφαλαίου και μεριδίων αγοράς σε λίγες, αναλογικά, εταιρείες καθώς και, φαινομενικά η/και πρακτικά, χαοτική πολυπλοκότητα.

Σε αυτή την διεθνοποιημένη αγορά, η έλλειψη συγκροτημένου  σχεδίου ισοδυναμεί με ένα ταξίδι χωρίς χάρτη.

Πολλές φορές έχω ακούσει στην επαγγελματική μου καριέρα επιχειρήματα όπως:

  • Η εταιρεία είναι μικρή και δεν χρειάζεται επιχειρηματικός σχεδιασμός
  • Ο κλάδος είναι σταθερός και κυριαρχούν κρατικές ρυθμίσεις άρα δεν χρειάζεται σχέδιο παρά μόνο συμφωνίες.
  • “ τρέχουμε” τόσο πολύ και διαρκώς. Δεν υπάρχει χρόνος για κατάστρωση και υλοποίηση πλάνων.
  • Η εταιρεία αναπτύσσεται, κυρίως, σε αγορές του εξωτερικού, χωρίς άλλα στοιχεία προγραμματισμού.
  • Δεν χρειάζεται να επικοινωνούμε τα σχέδια των μετόχων στα στελέχη της εταιρείας
  • Εφ όσον λειτουργώ με επιτυχία (ότι και αν σημαίνει) δεν χρειάζομαι κάτι άλλο.

 

Μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις πρέπει να καθορίζουν με ακρίβεια τόσο τον στόχο όσο και τον τρόπο που θα τον πετύχουν.

Μερικά βασικά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν με σαφήνεια, ανεξάρτητα αν πρόκειται για μια μικρή επιχείρηση η αν πρόκειται για την ΔΕΗ είναι:

– πώς παρακολουθούμε κάθε μήνα το σύνολο και τους επιμέρους τομείς της επιχείρησης?

– σε πόσα κέρδη στοχεύουμε?

–  με ποιο ύψος πωλήσεων?

– πόσα χρήματα θα δανειζόμαστε και από ποιόν?

– με ποιους προμηθευτές θα συνεργαζόμαστε?

– ποια προϊόντα και ποιες υπηρεσίες θα διαθέτουμε?

– με  ποια αξία αποθεμάτων θα λειτουργούμε?

– Με ποιο ανθρώπινο δυναμικό δουλεύουμε?

– ποιες και πόσες έρευνες αγοράς και ικανοποίησης πελατών προγραμματίζουμε και εκτελούμε?

– τι είδους προβολή και διαφήμιση πραγματοποιούμε?

– τι κάνουμε και πότε σε περίπτωση ζημίας?

– ποια είναι τα κριτήρια μιας επιχειρηματικής συμμαχίας?

–  με ποια κριτήρια κλείνουμε μία επιχειρηματική δραστηριότητα?

– με ποιά κριτήρια πωλείται μέρος η/και το σύνολο μιας επιχείρησης?

– τι είδους πληροφοριακά συστήματα διαθέτουμε?

Η  οικονομία δεν είναι καζίνο, και οι επιχειρήσεις δεν είναι ένας τυχερός αριθμός λαχείου (έστω και αν κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί σε κάποιες περιπτώσεις)

Η επιχειρηματική μηχανική (business engineering)   προσδιορίζει τον ισορροπημένο συνδυασμό όλων των λειτουργιών και των δεδομένων μιας εταιρείας:

  • με ξεκάθαρη επιχειρηματική στρατηγική και με την δημιουργία οικονομικών – εμπορικών προϋπολογισμών   
  • με την αποτίμηση και τον έλεγχο των αποτελεσμάτων ανά μήνα
  • με την δημιουργία στοιχειώδους κανονισμού λειτουργίας και τον προσδιορισμό σταθερών διαδικασιών (εταιρική διακυβέρνηση)
  • με τον καθορισμό των ευθυνών όλου του ανθρώπινου δυναμικού καθώς και του συστήματος αξιολόγησης και κινήτρων

Η καινοτομία δεν βρίσκεται μόνο στην εξέλιξη της τεχνολογίας και επικοινωνίας.

Βρίσκεται και στην έξυπνη, συνδυαστική, λειτουργική και αποδοτική εφαρμογή του επιχειρειν σε 360° που ταιριάζει σε κάθε κλάδο της οικονομίας και σε κάθε τύπο και μέγεθος εταιρείας.

Χρήστος Μουρίκης

 

Ιδρυτής “Formula Business 360°”