Τα Προγράμματα Ασφάλισης ERASMUS  παρέχονται στα πλαίσια του νέου προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  ERASMUS+ και δίνουν τη δυνατότητα ασφάλισης  των Φοιτητών και του Διδακτικού & Διοικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, που μετακινούνται είτε για σπουδές είτε για διδασκαλία και επιμόρφωση.

Γι’ αυτό το λόγο, πολλές ασφαλιστικές εταιρίες έχουν δημιουργήσει εξειδικευμένα ασφαλιστικά πακέτα που να καλύπτουν φοιτητές erasmus. Το All4Insurance, με το έμπειρο προσωπικό του, μπορεί να σας προσφέρει το ιδανικότερο πακέτο που να καλύπτει τις ανάγκες σας, με τα χαμηλότερα δυνατά ασφάλιστρα και πάντα απο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρίες, ώστε η ασφάλισή σας να μην σας απασχολεί κατά τη διάρκεια των σπουδών ή της πρακτικής σας άσκησης.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα ERASMUS  ζητήστε να σας δώσουμε προσφορά εντελώς δωρεάν και χωρίς καμία υποχρέωση εκ μέρους σας.