Το πρόγραμμα ασφάλισης Αστικής Ευθύνης από τη Λειτουργία και Χρήση Drones (ΣΜηΕΑ – Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών) παρέχει την κάλυψη της αστικής ευθύνης του ιδιοκτήτη / χειριστή του drone για σωματικές βλάβες ή/και υλικές ζημιές προς τρίτους. Σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης με συγκεκριμένα όρια κάλυψης είναι υποχρεωτική για ορισμένες κατηγορίες Drones. Το πρόγραμμα ασφάλισης καλύπτει τις προϋποθέσεις του Κανονισμού, ενώ ταυτόχρονα δίνεται και η δυνατότητα ασφάλισης των Drones που δεν εντάσσονται στην υποχρεωτική ασφάλιση.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μας ζητήστε να σας δώσουμε προσφορά εντελώς δωρεάν και χωρίς καμία υποχρέωση εκ μέρους σας.