Παιδί στο αυτοκίνητο – Δέκα σημεία για ασφαλείς διαδρομές με την οικογένειά σας

Σε μια χώρα όπου τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν σημαντικό πρόβλημα, η ασφάλεια κατά τη μεταφορά