Σε συνέχεια των όσων προβλέπονται από τον Ν. 4599/2019 σχετικά με την ασφάλιση υποψηφίων οδηγών καθώς και του εκπαιδευτικού οχήματος, σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να ασφαλίζετε τον υποψήφιο οδηγό κατά τη διάρκεια της πρακτικής του εξέτασης με τις ακόλουθες καλύψεις:
          Αστική ευθύνη από την κυκλοφορία οχήματος (πρόγραμμα Basic Simple)
          Ίδιες Ζημίες οχήματος, συνεπεία τροχαίου ατυχήματος έως 10.000€ (απαλλαγή 200€)
          Απώλεια Χρήσης εκπαιδευτικού οχήματος έως 30 ημέρες, συνεπεία τροχαίου ατυχήματος, με μέγιστο όριο αποζημίωσης              2.000€ (απαλλαγή οι 2 πρώτες εργάσιμες ημέρες)


 – Το πρόγραμμα παρέχεται για χρήση ΕΙΧ – Σχολή Οδηγών και δεν αποτελεί προϋπόθεση η ασφάλιση του εκπαιδευτικού οχήματος στην εταιρία μας από την εκάστοτε Σχολή Οδηγών.


 – Επισημαίνουμε ότι στα συγκεκριμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια Συμβαλλόμενος και Ασφαλιζόμενος θα είναι ο Υποψήφιος Οδηγός.


Μικτά Ασφάλιστρα ασφαλιστηρίου για κάθε υποψήφιο: 100€
Για την ασφάλιση απαιτούνται:
                               Πρόταση Ασφάλισης 
                               Άδεια Κυκλοφορίας του εκπαιδευτικού οχήματος
Σε περίπτωση αποτυχίας του υποψήφιου οδηγού για μία φορά στην πρακτική του εξέταση, θα μπορεί με την αποστολή νέας Πρότασης Ασφάλισης και μόνον με 20€, να εκδοθεί εκ νέου ασφαλιστήριο συμβόλαιο με την Νέα Ημερομηνία Εξέτασης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε να σας παρουσιάσουμε αναλυτικά το πρόγραμμα