Τα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούν μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ικανή να αντιμετωπίσει τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες σε ενέργεια και την εξάντληση των συμβατικών ενεργειακών ρυπογόνων πηγών. Εξασφαλίστε την επένδυσή σας με το πρωτοποριακό ασφαλιστικό πρόγραμμα ERGO Φωτοβολταϊκά Συστήματα που σχεδίασε η ERGO για εσάς και νιώστε σίγουροι και ασφαλείς.

Κύριες Ασφαλιστικές Καλύψεις

Φωτιά

Πλημμύρα και Φυσικά Φαινόμενα

Κλοπή

Κακόβουλες Βλάβες

Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων

Σεισμός

Αστική Ευθύνη Εργοδότη

Κατά Παντός Κινδύνου