Η αποταμίευση είναι μια απόφαση που παίρνετε σήμερα και καθορίζει την υπόλοιπη ζωή σας.

Τα σύγχρονα αποταμιευτικά προγράμματα αποτελούν μια οικονομική βάση για το μέλλον, ένα νέο περιουσιακό στοιχείο. Τα προγράμματα αυτά έχουν σαν σκοπό να βοηθήσουν τους ασφαλισμένους να σχεδιάσουν το προγραμματισμό της αποταμίευσής τους παρέχοντάς ευελιξία αλλά και πολύτιμα εργαλεία που σκοπό έχουν να αυξήσουν τη βιωσιμότητα της αποταμίευσης και να τη στέψουν με επιτυχία.

Παρέχουν τη δυνατότητα επιλογής:

  • Τόσο του ποσού που επιθυμεί να αποταμιεύει σε σταθερή βάση ο ασφαλισμένος
  • Τη συχνότητα της αποταμίευσης (κάθε μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο ή ετησίως)
  • Καθώς και τη χρονική διάρκεια της αποταμίευσης

Τι προσφέρουν τα προγράμματα αποταμίευσης

5  Μοναδικοί λόγοι για να κάνετε τον Αποταμιευτικό σας σχεδιασμό

  • Εγγυημένη παροχή

Απόδοση εγγυημένου κεφαλαίου ή σύνταξης στη λήξη του προγράμματος.

  • Δυνατότητα εξαγοράς

Σε περίπτωση που επιθυμείτε, μπορείτε να εξαγοράσετε το συμβόλαιό σας (σύμφωνα με τον πίνακα εγγυημένων αξιών εξαγοράς του συμβολαίου σας) πριν τη λήξη του προγράμματος.

  • Δυνατότητα προσαρμογής καταβαλλόμενου ποσού ασφαλίστρου

Προσφέρεται δυνατότητα αύξησης ή μείωσης του καταβαλλόμενου ποσού αν τα οικονομικά σας αλλάξουν (ισχύει για μια φορά ανά ασφαλιστικό έτος και μετά τη συμπλήρωση του πρώτου έτους)

  • Επιστροφή ασφαλίστρων στους δικαιούχους

Σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου πριν από την καταβολή του ασφαλισμένου κεφαλαίου ή την έναρξη της συνταξιοδότησης, επιστρέφονται τα καταβληθέντα καθαρά ασφάλιστρα στους δικαιούχους.

  • Δυνατότητα ολικής εξαγοράς 

2 έτη μετά από την έναρξη της ασφάλισης και την πληρωμή ολόκληρων των ετήσιων ασφαλίστρων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα συνταξιοδοτικά προγράμματα καλέστε μας στο 6974801049  ή 2109549818  ή αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail επικοινωνίας της Εταιρείας info@all4insurance.gr.