Είτε είστε ιδιώτης είτε επαγγελματίας, πόσες φορές σας έχει τύχει να προκαλέσετε άθελά σας κάποιο ατύχημα; Δεκάδες ατυχήματα συμβαίνουν σε πολλούς σε καθημερινή βάση και τότε πραγματικά μια συγγνώμη δεν είναι αρκετή. Σε αυτή την περίπτωση φέρετε την ευθύνη και είστε ηθικά και νομικά υποχρεωμένος να αποκαταστήσετε τη ζημιά που προκαλέσατε.

Σύμφωνα με το νόμο, υφίσταται ευθύνη του επιχειρηματία προς τους πελάτες του ή γενικότερα προς τρίτους, καθώς και προς τους εργαζομένους του, για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές αυτών, από την άσκηση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων, και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να επιδικάζονται μεγάλα ποσά αποζημιώσεων για την επιχείρηση σε περίπτωση καταλογισμού ευθύνης.

Ζητήστε να σας στείλουμε προσφορά Αστικής Ευθύνης βάση των αναγκών σας.