Ότι πολυτιμότερο έχουμε σήμερα είναι τα παιδιά μας και η εξασφάλιση της υγείας τους είναι η προτεραιότητά μας.

Εμείς, συγκρίναμε και προτείνουμε για εσάς, ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα το οποίο εξασφαλίζει για τα παιδιά σας τις πληρέστερες παροχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης .

Οι βασικές καλύψεις του προγράμματος είναι οι ακόλουθες

– 100% κάλυψη νοσηλείας σε Ελλάδα και εξωτερικό, Χωρίς Πίνακα Αμοιβών
– 1.500.000 ευρώ κεφάλαιο κάλυψης νοσοκομειακών εξόδων
– Πλήρης κάλυψη για επείγοντα περιστατικά σε όλα τα νοσοκομεία στις ειδικότητες παιδιάτρου, παιδοχειρουργού, παιδορθοπαιδικού και παιδοΩΡΛ
– Κάλυψη εξόδων που θα γίνουν πριν και μετά τη νοσηλεία 
– Δωρεάν κάλυψη διαγνωστικών εξετάσεων επειγόντων περιστατικών
– Εκ γενετής ανωμαλίες και παθήσεις μετά από δύο ασφαλιστικά έτη 
– Πλήρης ελευθερία επιλογής ιατρών χωρίς όριο
– Επίδομα νοσηλείας ή χειρουργικό επίδομα
– Δωρεάν ετήσιο check up

Εξασφαλίστε σήμερα το πληρέστερο πρόγραμμα υγείας του παιδιού σας σε χαμηλό κόστος.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας και ζητήστε να σας παρουσιάσουμε αναλυτικά το πρόγραμμα υγείας του παιδιού σας χωρίς καμία υποχρέωση από σας.