Ο κλάδος των Τεχνικών Ασφαλίσεων παρουσιάζει σταθερά ανοδική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια.

Η ολοένα και μεγαλύτερη αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας από τις επιχειρήσεις σε συνδυασμό με την πολυπλοκότητα των σύγχρονων τεχνικών έργων κατέστησαν αναγκαία τη δημιουργία ειδικών Ασφαλιστικών Προγραμμάτων προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι στους οποίους είναι εκτεθειμένο ένα έργο.

Ζητήστε σήμερα προσφορά για την κάλυψη που σας ενδιαφέρει