Ενδεικτικές καλύψεις σχετικά με την Ασφάλιση Διαδικτυακών Κινδύνων


 

Ευθύνη Δεδομένων

Καλύπτει τις οικονομικές συνέπειες της απώλειας ή χρήσης ευαίσθητων δεδομένων πελατών ή υπαλλήλων.

Διαχείριση Κρίσεων και εκπαίδευση σε θέμα διαρροής δεδομένων

Καλύπτει την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από εξειδικευμένες ομάδες αντιμετώπισης ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων, καθώς και από αναγνωρισμένες εταιρείες δημοσίων σχέσεων που θα σας βοηθήσουν στη στρατηγική αντιμετώπιση της κρίσης.

Μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

  • Τεχνική ανάλυση και ανεύρεση αποδεικτικών στοιχείων μετά από παραβίαση ή διαρροή δεδομένων 
  • Βοήθεια στη διαχείριση εταιρικής φήμης καθώς και της προσωπικής φήμης των στελεχών
  • Εκπαίδευση σε θέματα ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων 
  • Κάλυψη εξόδων ενημέρωσης και παρακολούθησης τρίτων μερών

Η Ασφάλιση Διαδικτυακών κινδύνων συμπεριλαμβάνει επίσης:

Διοικητικές Υποχρεώσεις

Παρέχεται κάλυψη για εύλογες επαγγελματικές αμοιβές για νομικές συμβουλές και εκπροσώπηση σε σχέση με έρευνα για την προστασία δεδομένων

Ηλεκτρονικά Δεδομένα

Παρέχει κάλυψη για τα έξοδα αποκατάστασης, εκ νέου συλλογής ή αναδημιουργίας δεδομένων μετά από διαρροή ή παραβίαση

Διακοπή Λειτουργίας Εταιρικού Δικτύου

Καλύπτει την απώλεια καθαρών κερδών λόγω διακοπής λειτουργίας του δικτύου του ασφαλισμένου εξαιτίας παραβίασης ασφάλειας

Πνευματικά Δικαιώματα

Καλύπτει τις αποζημιώσεις και τα έξοδα υπεράσπισης που προκύπτουν σε σχέση με παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτου ή αμέλεια σε σχέση με ηλεκτρονικό περιεχόμενο

Εκβιασμός αποκάλυψης προσωπικών δεδομένων στον κυβερνοχώρο

Καλύπτει πληρωμές λύτρων σε τρίτους οι οποίοι απειλούν να αποκαλύψουν εμπιστευτικά στοιχεία που αποκτήθηκαν με παράνομο τρόπο