Κάποιες φορές ο μόνος τρόπος να βρείτε το δίκιο σας είναι να προσφύγετε στη δικαιοσύνη. Με την Ασφάλιση Νομικής Προστασίας, φροντίζετε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, με το μικρότερο δυνατό κόστος για σας, τα δικαστικά ή εξωδικαστικά μέσα που σας παρέχει ο νόμος για την υπεράσπιση των συμφερόντων σας.

Η Ασφάλιση Νομικής Προστασίας με προγράμματα για τον ιδιοκτήτη ή οδηγό αυτοκινήτου, την οικογένεια, τον επαγγελματία και την επιχείρηση, αποτρέπει τον κίνδυνο μείωσης της περιουσίας σας από ενδεχόμενες δαπάνες για δικαστικές ή εξώδικες νομικές ενέργειές σας.

Καλύπτει όλες τις αναγκαίες δικαστικές δαπάνες και την παροχή άλλων υπηρεσιών, δηλαδή των δικηγορικών αμοιβών και των εξόδων που δημιουργούνται κατά την εξωδικαστική και δικαστική επίλυση μίας διαφοράς (π.χ. έξοδα κλητευθέντων μαρτύρων, αμοιβές διορισμένων πραγματογνωμόνων, έξοδα δικαστικών επιμελητών, αναγκαίες προκαταβολές δικαστικών εξόδων, επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη, συνολική νομική παρακολούθηση υποθέσεων κ.λπ.)

Πρακτικά η ασφάλιση Νομικής Προστασίας σας δίνει τη δυνατότητα προσφυγής στη δικαιοσύνη, χωρίς να παρεμποδίζεστε από το υψηλό κόστος και την πολυπλοκότητα των νομικών διαδικασιών. Ταυτόχρονα η Νομική Προστασία είναι μία ασφαλιστική υπηρεσία με σημαντική κοινωνική προσφορά, αφού διευκολύνει την πρόσβασή σας στη Δικαιοσύνη, δικαίωμα συνταγματικά κατοχυρωμένο.

Mάθετε Περισσότερα

 Ασφάλιση Νομικής Προστασίας – Συνοπτική περιγραφή της λειτουργίας του κλάδου

Η ατομική νομική προστασία παρέχει στον ασφαλισμένο έκτος των άλλων , εξασφάλιση στην ιδιωτική του ζωή , στην επαγγελματική , με σχέση εξαρτημένης εργασίας και στην παροχή υπηρεσιών με ‘’μπλοκάκι’’ προς έναν εργοδότη .

 

ΚΑΛΥΨΕΙΣ :

* Νομική προστασία αποζημίωσης

* Ποινική νομική προστασία

* Νομική προστασία διαφορών από εργασιακή σχέση

* Νομική προστασία για διαφορές με ασφαλιστικά ταμεία

* Νομική προστασία συμβάσεων

* Νομική προστασία για διαφορές από την κατοικία

* Νομική προστασία διαφορών εξ’ ιδίων ασφαλιστηρίων συμβολαίων

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματά νομικής προστασίας καλέστε μας στο 6974801049  ή 2109549818  ή αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail επικοινωνίας της Εταιρείας info@all4insurance.gr.