Εκτιμώμενος χρόνος διαβάσματος 2 λεπτά

Στο all4insurance η ασφάλιση κινητού είναι εφικτή. Πολλές φορές έχουμε βρεθεί στην δυσάρεστη θέση να σπάσει το κινητό μας , να κλαπεί ή ακόμα και να μας πέσει μέσα στο νερό και καλούμαστε να πληρώσουμε ένα αρκετά σεβαστό ποσό για την επιδιόρθωση του ή ακόμα και την αντικατάσταση του.

Μπορούμε λοιπόν κατά την αγορά του να κάνουμε ασφάλιση κινητού τηλεφώνου, έτσι ώστε να απαλλαγούμε από συγκεκριμένους κινδύνους.

Τo κόστος ασφάλισης είναι διαφορετικό ανάλογα με το κόστος της συσκευή μας βάση της παρακάτω κατηγοριοποίησης

  • συσκευές αξίας έως 200€
  • συσκευές αξίας από 200€ έως 400€
  • συσκευές αξίας από 400€ έως 650€
  • συσκευές αξίας από 650€ έως 850€
  • συσκευές αξίας από 850€ έως 1.500€

Οι κίνδυνοι που μπορούν να καλυφθούν από το πρόγραμμα είναι οι παρακάτω :

  • Φωτιά
  • Κλοπή εκ διαρρήξεως (από οποιονδήποτε κλειστό χώρο: σπίτι, γραφείο, αυτοκίνητο, κ.λπ.)
  • Τυχαία θραύση οθόνης ή / και κρυστάλλων
  • Νερά (ζημιά από τυχαία επαφή με νερό ή άλλο υγρό στοιχείο)

Η κάλυψη είναι παγκόσμια και ισχύει για 12 μήνες (ένα έτος).

Σημαντική σημείωση: Δεν δίνεται δυνατότητα ανανέωσης της ασφαλιστικής κάλυψης και η ασφάλιση πρέπει να γίνει την ίδια ημέρα της αγοράς της, προσκομίζοντας το τιμολόγιο ή την απόδειξη αγοράς.