Η Απώλεια Εισοδήματος αποτελεί μια συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη με την οποία εξασφαλίζετε την εύρυθμη διαχείριση των υποχρεώσεών σας σε περίπτωση αδυναμίας για εργασία λόγω ανικανότητας από ατύχημα ή ασθένεια, αφού μπορείτε να αναπληρώσετε το χαμένο σας εισόδημα.
Απευθύνεται σε κάθε ενήλικα  (μισθωτό ή ελεύθερο επαγγελματία) που εργάζεται και επιθυμεί ακόμη και σε ενδεχόμενη προσωρινή ανικανότητά του για εργασία (που μπορεί να είναι και πολύμηνη) να εξασφαλίσει το εισόδημά του.

Οφέλη
Η Ασφάλεια Πρόσκαιρης Απώλειας Εισοδήματος από ασθένεια ή ατύχημα σας προσφέρει μια σειρά από πολύτιμα οφέλη, τα οποία σας βοηθούν ώστε:
– Να αναπληρώσετε το εισόδημά σας σε σημαντικό βαθμό, σε περίπτωση πρόσκαιρης αλλά και μόνιμης ολικής ανικανότητας για εργασία.
– Να μην επιβαρύνετε την οικογένειά σας με επιπλέον έξοδα (γιατρούς, φάρμακα, εξετάσεις κλπ).
– Να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά τις ανειλημμένες υποχρεώσεις σας, όπως δόσεις δανείων και πιστωτικών καρτών.
– Να συμπληρώσετε τις παροχές του φορέα της κοινωνικής σας ασφάλισης στο επίπεδο που επιθυμείτε.
– Να αξιοποιήσετε τα υφιστάμενα φορολογικά κίνητρα.

Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας απαντήσουμε το συντομότερο, για να συζητήσουμε μαζί το πρόγραμμα για την απώλεια εισοδήματος που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες.